Soudní znalec IT2024-06-05T10:37:07+00:00

Mgr. Martin Ludma
znalec IT

+420777568059
znalec@martinludma.cz

Soudní znalec v oboru kriminalistika
se specializací bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita.

Soudní znalec v oboru kybernetika
odvětví výpočetní technika se specializací vývoj softwaru, tvorba internetových stránek.

Soudní znalec v oboru ekonomika
odvětví ceny a odhady softwaru, produktů a služeb informačních technologií.

Zaměření

Forenzní analýza dat, počítačová kriminalita, kybernetická bezpečnost, autenticita dat, digitální stopy, informační systémy, weby, webové aplikace, e-shopy, počítačové programy, data a databáze. Zkoumání nosičů a hardware – servery, počítače, notebooky, mobilní telefony, tablety. Oceňování ICT a určování hodnoty programového vybavení. Ocenění software. Různé informační a komunikační technologie.

Znalecké posudky
v oblasti informačních technologií

Analýza softwaru a dat uložených na IT zařízeních (počítače, notebooky, servery, datová úložiště, NAS, pevné disky, flash disky, paměťové karty, CD, DVD, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, kamerový systém, výherní automaty, losovací zařízení, kvízomaty).

Digitální stopy a důkazy – zajištění, výběr, identifikace, analýza, interpretace, dokumentace.

Posouzení, zda dílo (např. software, web a IT služba) po technické stránce odpovídá smlouvě. Zkoumány mohou být například následující aspekty.

Zda byly zrealizovány všechny požadavky.
Zda byly požadavky zrealizovány zcela nebo jen částečně.
Funkčnost, použitelnost a kvalita (např. kvalita zdrojových kódů).

Oceňování a odhady

Ocenění všech typů softwaru, počítačových programů, mobilních aplikací, zdrojových kódů, databází, přípravných a koncepčních materiálů, služeb souvisejících s vývojem a provozováním softwaru. Ocenění internetových stránek, internetových portálů, webových aplikací, internetových obchodů, e-shopů, služeb souvisejících s vývojem a provozováním webů.

Provádím ocenění domény  např. pro účely prodeje domény, pronájmu domény, koupě domény či pokud má být doménové jméno použito jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti.

Ocenění doménového jména provádím formou znaleckého posudku (s otiskem kulaté pečeti a doložkou znalce). Tento znalecký posudek může být použit např.  jako důkaz u soudu a to stejným způsobem, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem (dle § 127a občanského soudního řádu).

Odhad ceny domény si můžete zpracovat i pro soukromé účely. Například pokud vlastníte lukrativní doménu a zajímá Vás její aktuální hodnota.

Revizní znalecké posudky

Cílem revizního znaleckého posudku je potvrzení, vyvrácení, doplnění či upřesnění jednotlivých závěrů jiného znalce (znaleckého posudku) tak, aby byly poskytnuty všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí věci.

V případě, že jsou v přezkoumávaném znaleckém posudku jiného znalce uvedeny nepravdivé, nesprávné, chybné, nepřesné či zavádějící informace, jsou tyto informace v revizním znaleckém posudku uvedeny “na pravou míru”.

Reference

Česká agentura pro standardizaciMěsto Lázně BělohradUniverzita Palackého v OlomouciFaurecia

AK Brož, Sokol, Novák
AK Kramarič & partner
AK Hora
AK Heyduk a spol.
AK Fryšák & Fryšáková
AK Orlet – Zahnáš
Společná advokátní kancelář (Petržela, Kristýn, Titz, Rožec)
AK Kačmařík & Korta
AK Kouřil, Pešáková, Varmuža
AK Kraus
AK Bayer
Noerr
KGS legal
a další …

Nejvyšší soud
Městský soud v Praze
Městský soud v Brně
Krajský soud v Brně
Krajský soud v Ostravě
Krajský soud v Hradci Králové
Okresní soud Praha – východ
Okresní soud v Olomouci
Okresní soud v Karlových Varech
Okresní soud v Karviné
Okresní soud v Kolíně
Okresní soud v Prostějově
Okresní soud v Přerově
Okresní soud ve Svitavách
Okresní soud v Šumperku
Okresní soud ve Vyškově
Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Obvodní soud pro Prahu 2
Obvodní soud pro Prahu 4
a další …

JUDr. Tvrdková Jana – soudní exekutorka
JUDr. Podkonický Juraj Ph. D. – soudní exekutor
a další …

0let
praxe v oblasti IT a ICT
0let
aktivní znalecké činnosti
0+
spokojených klientů

Kontaktujte mě

Sídlo: Generála Fajtla 10, Olomouc
Kancelář: Hanáckého pluku 6, Olomouc
Znalec jmenovaný dne 18.06.2007 předsedou Krajského soudu v Ostravě,
zapsaný v seznamu znalců vedeném Ministerstvem Spravedlnosti.

IČ: 73040291, datová schránka: safudqh.
Znalec je pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.

Články

Používáte stejné heslo k různým službám? Zpozorněte.

V dnešní digitální době je používání internetu a různých online služeb součástí našeho každodenního života. S tím však přichází i potřeba chránit naše osobní údaje a zabezpečit své online účty. Jedním z nejčastějších bezpečnostních rizik je používání stejného hesla pro více služeb. Pokud jste jedním z těch, kteří tak činí, je na čase zpozornět a zvážit změnu svého přístupu k heslům. Proč je používání stejného hesla nebezpečné? Používání stejného hesla k různým službám zvyšuje riziko, že se útočník snadno dostane k vašim citlivým údajům. Pokud jeden z vašich účtů bude napaden a heslo odhaleno, útočník může snadno získat přístup i k ostatním službám, které používáte. To může vést k odcizení [...]